4. Skąd wezmę wzory i konstrukcję koszulek polo?

 

- Moriello Ltd udostępnia swoje wzornictwo oraz konstrukcję koszulek polo w formie elektronicznej wraz z pełną rozmiarówką, Aczkolwiek każda pracownia może rozwijać własne wzornictwo zgodne ze style ubioru swoich klientów.

 

 

5. Pod jaką nazwą powinny być sprzedawane koszulki polo z mojej kolekcji?

 

- Idealnym rozwiązaniem sprzedaży własnej kolekcji jest markowanie jej nazwą pracowni krawieckiej która ją uszyła. Jest to najkorzystniejszy zabieg marketingowy. Może również udostępnić naszą markę własną i nasze logotypy wraz z całym brandingiem. Jednak taki zabieg będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami licencyjnymi.

 

 

6. Czy uzyskam jeszcze jakieś bonusy?

 

- Tak. idea drobnicowego zakupu łączonego polega na negocjacji ceny w zależności od wielkości zamówienia. Nie ma znaczenia czy kupujesz jedną jednostkę materiału czy sto. Im większa ilość zamawiających tym większe zamówienie możemy negocjować. Cena początkowa jest obliczona na minimalną ilość wymaganą przez producenta. Jeśli w konkretnym zamówieniu uzyskamy 10% zniżki, to kupujący automatycznie dostanie bon promocyjny na kolejne zamówienie.

 

Przykład 1:

Twoje zamówienie wyniosło 100 złotych plus koszty przesyłki. Producent ze względu na wielkość zamówienia obniżył cenę o 10%. Automatycznie dostajesz zniżkę 8 złotych na kolejne zamówienie.

Przykład 2:

Twoje zamówienie wyniosło 1000 złotych plus koszty przesyłki. Producent ze względu na wielkość zamówienia obniżył cenę o 10%. Automatycznie dostajesz zniżkę 80 złotych na kolejne zamówienie. Jeśli twoje kolejne zamówienie wraz z kosztami przesyłki wyniesie 80 złotych wyślemy je za darmo. Zniżkę dzielimy w proporcji 80% dla ciebie i 20% dla nas.

 

DLA LICENCJOBIORCÓW

 

1. Moriello Ltd zarobi na obrocie hurtowym dzianin, dlaczego w takim razie mam dodatkowo płacić za licencje i jak jest ona naliczana?

 

- Licencja jest naliczana od każdej sztuki odzieży wyprodukowanej pod naszą nazwą. Ceny są symboliczne a całość środków z obrotu licencyjnego zostanie zainwestowana w marketing naszej marki odzieżowej. Opłaty licencyjne są kierowane na oddzielne konto, każdy z licencjobiorców ma pełny wgląd do zestawienia rocznego wpływów licencyjnych oraz wydatków poniesionych na cele marketingowe. Każdy z licencjobiorców ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu do formy ponoszonych kosztów marketingowych. W myśl zasady wspólna marka wspólnym dobrem.

 

2. Czy korzystając z licencji muszę podpisać umowę franczyzową?

 

- Przystępując do programu licencyjnego każdy uczestnik nabywa dożywotnie prawo korzystania z nazw i logotypów firmy Moriello Ltd objętych licencją, pod warunkiem dotrzymania wymogów licencji. Prawo korzystania z licencji nabywa podmiot prawny, a nie właściciel/le firmy/spółki. Prawo korzystania z programu licencyjnego nie stanowi majątku firmy/spółki korzystającej z tego programu. Pełnym i jedynym właścicielem nazw i logotypów licencyjnych jest Moriello Ltd.

 

3. Jakie są kary za złamanie warunków licencyjnych?

 

- W coraz bardziej skondensowanym rynku globalnym największą wartością jest rozpoznawalna marka. program licencyjny jest szansą dla tysięcy małych firm na zdobycie rozpoznawalności minimalnym nakładem kosztów. Ważnym elementem programu licencyjnego jest zachowanie ciągłości w dostępie do nazwy rozpoznawalnej marki na rynku globalnym dla tysięcy firm rodzinnych i możliwość zachowania tego przywileju wraz z przejęciem firmy podczas zmiany pokoleniowej. w jedności siła. Tysiące małych firm może stworzyć równie silną i rozpoznawalną markę jak te reprezentowane przez wielkie międzynarodowe koncerny. założenie programu licencyjnego nie jest po to, aby kogokolwiek karać. Rażące i długotrwałe łamanie warunków licencji będzie skutkować utratą możliwości korzystania ze wspólnej marki, ale nie pociągnie za sobą kar finansowych.

 

4. Czy są jakieś ograniczenia licencji?

 

- Z założenia licencjobiorca to mała lub średnia firma o zasięgu lokalnym w związku z tym licencjobiorca nie może produkować odzieży na skalę masową pod marką i logotypem udostępnionym przez firmę Moriello Ltd oraz nie może prowadzić sprzedaży hurtowej wytwarzanej odzieży pod nazwą naszych marek. Jest to mechanizm zabezpieczający przed monopolem, a także przed obniżeniem jakości produktu markowanego naszym logotypem.

 

 

5. Czy licencjobiorca może produkować pod nazwą marki licencyjnej z własnych dzianin/tkanin?

 

- Tak, licencjobiorca może produkować z własnych materiałów pod warunkiem zachowania najwyższych standardów jakości oraz opłacania składek licencyjnych naliczanych od każdej sztuki odzieży wyprodukowanej pod nazwą marki i logotypem udostępnionym przez firmę Moriello Ltd do użytku licencyjnego. Firma Moriello Ltd zastrzega sobie prawo do pobrania próbek materiałów użytych do produkcji odzieży pod nazwą licencyjną w celu przebadania składu oraz jakości pod kontem spełnienia norm narzuconych przez firmę Moriello Ltd, a licencjobiorca zobowiązuje się dostarczyć próbki do badań laboratoryjnych.

 

6. Kto przeprowadzi badania laboratoryjne w razie podejrzenia, że użyte materiały nie spełniają norm jakości. czy badanie przeprowadzi urząd bezstronny? jakie są kary w razie wykrycia nieprawidłowości co do norm i standardów jakości użytych materiałów?

 

- Preferowanym i na obecną chwilę jedynym miejscem takich testów jest Manchester Fashion Institute, aczkolwiek licencjobiorca ma prawo do zlecenia własnych niezależnych badań. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wymogiem koniecznym jest usunięcie wszelkich znaków nazw i logotypów objętych licencją z całej partii odzieży objętej dochodzeniem.

 

MORIELLO LTD